ES | GA | EN
Inicio

Titulación oficial de máster - Universidad de A Coruña

Título verificado con informe favorable de la ANECA (Ministerio de Educación) del 27 de xullo del 2009. (Ver memoria completa aquí)

Presentación

O obxectivo desta titulación é dar formación investigadora de postgrao, e nela participan os dous departamentos de Psicoloxía con que conta a Universidade dá Coruña. O plan de estudos consta de 60 créditos europeos e está pensado para obter o título nun curso académico (de outubro a xullo), aínda que tamén está previsto que se poida estudar a medio tempo, simultaneando os estudos co traballo, en cuxo caso a duración sería de dous cursos. Pódese optar polas especialidades de "Psicoloxía da saúde" ou de "Intervención psicolóxica en contextos educativos", as cales dan acceso aos novos programas de doutoramento, permitindo ao alumnado estender a súa formación ata a obtención do título de doutor/a. As clases son impartidas por profesorado doutor de acreditado prestixio docente e investigador, en horario de tarde para facilitar a compatibilidade coa actividade laboral. Máis información nesta mesma páxina, dentro de "Titulación".

  

Novas

► Próximas actividades do PAT [+ info]:

     18 de outubro: Introdución e análise básico de datos en follas de cálculo [+ info]

     24 de outubro: Curso de Formación en Fontes de Información [+ info]

► Último período de preinscrición curso 2017-18 (9ª promoción)

     Ver lista DEFINITIVA de alumnado admitido e excluído [AQUÍ] 

     MATRÍCULA: do 10 ao 19 de outubro || Máis información [AQUÍ]

► Calendario e horarios na pestana CURSO 2017-18 do menú superior.

► Matrícula de continuación de estudos (para alumnado con TFM para febreiro ou materias pendentes): do 1 ao 20 de agosto. En caso de non ter realizada a matrícula dentro do prazo, poñerse en contacto coa coordinación do Máster.

Facultade de CC da Educación

Departamento de Psicoloxía

Coordinadora: Alicia Risso Migues

Información

Correo-e: master.psicoloxia@udc.gal

Teléfono: (+34) 88 101 1790
                (excepto agosto)

Ubicación

Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña - España

N: 43° 20' 03'' - O: 08° 24' 56''

Coñecer a cidade

   
inicio  |  administración  |  intranet  |  contacto   Diseño