ES | GA | EN
Exames 2017-18

PRIMEIRA OPORTUNIDADE:     • Primeiro cuadrimestre     • Segundo cuadrimestre

SEGUNDA OPORTUNIDADE:    • Primeiro cuadrimestre     • Segundo cuadrimestre

OB (Materias obrigatorias): Aula 1/5
E1 (Especialidad de Psicoloxía da saúde): Aula 1/5
E2 (Especialidade de Intervención psicolóxica en contextos educativos): Aula 1/4
  

PRIMEIRA OPORTUNIDADE: PRIMEIRO CUADRIMESTRE

  16:00 a 18:00 horas   18:00 a 20:00 horas

LUNS

8 DE XANEIRO

OB
Aprendizaxe, cognición e conduta
(Prof. José Luis Marcos)

LUNS

15 DE XANEIRO

OB
Psicoloxía da memoria
(Profa. Mª Ángeles González)

MARTES

9 DE XANEIRO

E1
Psicoloxía social da saúde
(Prof. Pablo Espinosa)

MARTES

16 DE XANEIRO

E1
Hipnose: técnicas, bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
(Prof. Juan Lamas)

E2
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
(Profa. Lino Cuevas)

E2
Os modelos mentais nas relacións de apego
(Prof. Manuel García)

MÉRCORES

10 DE XANEIRO

OB
Autorregulación cognitivo-comportamental
(Profs. Susana Rodríguez)

MÉRCORES

17 DE XANEIRO

OB
Psicoloxía social aplicada
(Profs. Miguel Clemente y Ana Mª López-Cortón)

XOVES

11 DE
XANEIRO

E1
Psicofarmacoloxía
(Profa. Blanca Laffon)

XOVES

18 DE XANEIRO

E1
Neuroxenética, dependencia e discapacidade
(Prof. Eduardo Pásaro)

E2
Motivación e emoción en contextos educativos (Profa. Mª del Mar Ferradás)

E2
Intervención psicolóxica na familia
(Profa. Silvia López Larrosa)

VENRES

12 DE
XANEIRO

OB
Biopsicoloxía
(Profa. Rosa Mª Fernández)

VENRES

19 DE XANEIRO

OB
Psicología clínica da saúde
(Prof. Jorge García)

SUBIR

 

PRMEIRA OPORTUNIDADE: SEGUNDO CUADRIMESTRE

  16:00 a 18:00 horas   18:00 a 20:00 horas

LUNS

21 DE MAYO

E1
Saúde laboral e calidade de vida laboral
(Prof. Adela Reig)

LUNS

28 DE MAYO

OB
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
(Profa. Alicia Risso)

E2
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
(Profa. Marisa Gómez Taibo)

MARTES

22 DE MAIO

E1
Investigación de proceso en psicoterapia
(Prof. Valentín Escudero)

MARTES

29 DE MAIO

OB
Benestar psicolóxico
(Prof. Carlos Freire)
E2
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos (Prof. Eduardo Barca)

MÉRCORES

23 DE MAIO

E1
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
(Profa. Jorge García)

MÉRCORES

30 DE MAIO

E1
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
(Prof. Juan Carlos Fernández)
E2
Intervención psico-educativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
(Profa. Rosa M. González Seijas)
E2
Lectura e novas tecnoloxías
(Prof. Manuel Peralbo y Carlos Freire)

XOVES

24 DE MAIO

OB
Documentación, organización e presentación dun traballo de investigación
(Prof. Susana Rodríguez)

XOVES

31 DE MAIO

OB
  Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
(Prof. Manoel Baña)

SUBIR

 

SEGUNDA OPORTUNIDADE: PRIMEIRO CUADRIMESTRE

  16:00 a 18:00 horas 18:00 a 20:00 horas

LUNS

2 DE XULLO

OB
Aprendizaje, cognición y conducta
(Prof. José Luis Marcos)

OB
Psicología de la memoria
(Profa. Mª Ángeles González)

MARTES

3 DE XULLO

E1
Psicología social de la salud
(Prof. Pablo Espinosa)

E1
Hipnosis: técnicas, bases fisiológicas y aplicaciones clínicas
(Prof. Juan Lamas)

E2
Trastornos del linguage oral y escrito: lectura y comprensión
(Profa. Lino Cuevas )

E2
Los modelos mentales en las relaciones de apego
(Prof. Manuel García)

MÉRCORES

4 DE XULLO

OB
Autorregulación cognitivo-comportamental
(Profs. Susana Rodríguez )

OB
Psicología social aplicada
(Profs. Miguel Clemente y Ana López-Cortón)

XOVES

5 DE XULLO

E1
Psicofarmacología
(Profa. Blanca Laffon)
E1
Neurogenética, dependencia y discapacidad
(Prof. Eduardo Pásaro)

E2
Motivación y emoción en contextos educativos (Profs. Mª del Mar Ferradás)

E2
Intervención psicológica en la familia
(Profa. Silvia López Larrosa)

VENRES

6 DE XULLO

OB
Biopsicología
(Profa. Rosa Mª Fernández)
OB
Psicología clínica de la salud
(Profa. Jorge García)

SUBIR

 

SEGUNDA OPORTUNIDADE: SEGUNDO CUADRIMESTRE

  16:00 a 18:00 horas 18:00 a 20:00 horas

LUNS

9 DE XULLO

E1
Salud laboral y calidad de vida laboral
(Profa. Adela Reig)

OB
Métodos y técnicas de recogida de información en psicología aplicada
(Profa. Alicia Risso)

E2
Comunicación aumentativa y alternativa en el contexto de la educación especial
(Profa. Marisa Gómez Taibo)

MARTES

10 DE XULLO

E1
Investigación de proceso en psicoterapia
(Prof. Valentín Escudero)
OB
Bienestar psicológico
(Prof. Carlos Freire)
E2
Promoción de la salud de los adolescentes en contextos socio-educativos (Prof. Eduardo Barca)

MÉRCORES

11 DE XULLO

E1
Áreas de intervención en psicología clínica de la salud I
(Profa. Jorge García)
E1
Áreas de intervención en psicología clínica de la salud II
(Profs. Juan Carlos Fernández)
E2
Intervención psico-educativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
(Profa. Rosa M. González Seijas)
E2
Lectura e novas tecnoloxías
(Prof. Mamuel Peralbo y Carlos Freire)

XOVES

12 DE XULLO

OB
Documentación, organización y presentación de un trabajo de investigación
(Prof.Susana Rodríguez)
OB
 Evaluación e intervención psicológica en dificultades de aprendizaje
(Prof. Manoel Baña)

SUBIR

 

Facultade de CC da Educación

Departamento de Psicoloxía

Coordinadora: Alicia Risso Migues

Información

Correo-e: master.psicologia@udc.es

Teléfono: (+34) 88 101 1790
                (excepto agosto)

Ubicación

Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña - España

N: 43° 20' 03'' - O: 08° 24' 56''

Coñecer a cidade

   
inicio  |  administración  |  intranet  |  contacto   Diseño