ES | GA | EN
Seguimento da titulación

Seguimento anual

• Valoracións

• Plans de mellora

Información pública

Aplicación da UDC

Normativa e documentación

R.D. 1393/2007, polo que se establece a ordenación do ensino universitario oficial

R.D. 861/2010, polo que se modifica o RD 1393/2007

Protocolo para o seguimento e a renovación da acreditación dos títulos universitarios oficiais, elaborado pola Comisión Universitaria para a regulación do Seguimiento e a Acreditación (CURSA).

Guía de avaliación para a renovación da acreditación de títulos oficiais de grado e mestrado. Agencia para a Calidade do Sistema Univeristario de Galicia (ACSUG).

Facultade de CC da Educación

Departamento de Psicoloxía

Coordinadora: Alicia Risso Migues

Información

Correo-e: master.psicologia@udc.es

Teléfono: (+34) 88 101 1790
                (excepto agosto)

Ubicación

Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña - España

N: 43° 20' 03'' - O: 08° 24' 56''

Coñecer a cidade

   
inicio  |  administración  |  intranet  |  contacto   Diseño