ES | GA | EN
Procedemento para a avaliación do TFM

Pasos a seguir para que o Traballo de fin de máster poida ser defendido e avaliado::

 1. Informe del/a director/a en la secretaría virtual
   
 2. Solicitude de defensa por parte do/a estudante na secretaría virtual
      Requisitos:
  1. Estar matriculado/a no TFM
  2. Ter aprobadas todas as demais materias da titulación
  3. Ter informe favorable á presentación por parte do/a director/a
    
 3. Entregar no Rexistro do centro a seguinte documentación:
  1. Copia do resgado da solicitude feita na secretaría virtual
  2. Orixinal e tres copias da versión definitiva do Traballo de fin de máster, elaborado de acordo coas orientacións dispoñibles nesta web, co visto e prace e firma do/a director/a na portada
  3. Copia da pantalla de Moodle na que se vexa que se completou a tarefa de subir o Traballo en pdf.
  4. Informe do tutor para o tribumal, en sobre pechado.
  5. Copia do expediente académico, obtido na Secretaría Virtual, onde conste que están aprobadas todas as demais materias da titulación.
    
 4. Remitir por correo electrónico á administración do Máster, se aínda non se fixo, o Informe anual do alumnado debidamente cuberto.

O proceso réxese pola normativa da Universidade e polos prazos aprobados pola Comisión Académica da titulación que figuran nesta web.

Facultade de CC da Educación

Departamento de Psicoloxía

Coordinadora: Alicia Risso Migues

Información

Correo-e: master.psicologia@udc.es

Teléfono: (+34) 88 101 1790
                (excepto agosto)

Ubicación

Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña - España

N: 43° 20' 03'' - O: 08° 24' 56''

Coñecer a cidade

   
inicio  |  administración  |  intranet  |  contacto   Diseño